Kvalitetsmålinger – Ernæring

januar 21, 2013

Da har vi lagt enda en måned med kvalitetsmålinger bak oss, og i desember 2012 hadde vi hovedfokus på ernæring. Etter samråd med arbeidsgruppen for ernæringsposjektet bestemte vi oss for å se på tre områder. Oppsummering av kvalitetsmålingene finner man i nyhetsbrev

Resultatene viser at ansatte har gjort en kjempeinnsats og ønsker å heve kvalieten for å skape varig forbedring på vår tjeneste.


Kvalitetsmålinger november

desember 10, 2012

Da har vi lagt november måned med hovedfokus på hygiene bak oss. Kvalitetsmålingene er unnagjort og resultatene er offentliggjort. Nyhetsbrev oppsummerer i korte trekk funnene våres.

20121210-161001.jpg

Vi ser frem til et forbedringsarbeid og er klar for desember sitt innsatsområde – ernæring!

Ønsker alle sammen lykke til meg kvalitetsmålingene.


Tavle fylt med kvalitet!

november 19, 2012

Rokilde Sykehjem startet opp med systematisk kvalitetsmålinger i oktober, og den første måneden er vel tilbakelagt og vi er godt i gang med måned nummer to.

20121119-192307.jpg
<br

Etter litt ventetid, er de samlede resultater for enheten publisert på egen travle.

Måleresultatene for inneværende måned, med innsatsområder hygiene, vil bli presentert i begynnelsen av desember.


Norsk Sykepleierforbund møter Rokilde sykehjem

november 15, 2012

I anledning 100-års markeringen til Norsk Sykepleierforbund (NSF) og regionvise medlemsmøter er fylkes- leder Gunhild Roaldsen i NSF, med følge på flere besøk rundt i Møre og Romsdal. Mandag 29. oktober kom de til Kristiansund.

Rolandsen kom sammen med fag- sjef Kari Elisabeth Bugge til Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH).

20121115-175424.jpg
Fra venstre: Stephanie Helland, Gro Elisabeth Bugge og Britt E. Hjelle (Foto: G. Rolandsen)

Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland presenterte hovedstrategien Utvikling gjennom kunnskap med fokus på hoved- og delmål til Utviklingssenteret.

Videre informasjon om Rokildes utviklings- og forbedringsprsjekter. Prosjektet Aktiv omsorg, hvor det nylig er åpnet en idebank ble frem- hevet, samt innføring av Aktivites- dosett. Andre prosjekter som ble presentert er Pasientsikkerhets- kampanjen med Sikker legemiddel- bruk i sykehjem, hvor Rokilde er med i et nasjonalt pilotprosjekt.

For å se effekten av utviklings- og forbedringsarbeidet har Rokilde startet med kvalitetsmålinger. I oktober var det aktiv omsorg og aktivitetsdosetten som var inn- satsområder. Andre innsatsområder vil følge. Resultatene av målingene ble presentert og tatt vel imot.


50 år sammenhengende arbeid i pleie og omsorg!

november 13, 2012

Rokilde sykehjem markerte mandag 12/11-12 hjelpepleier Bjørg Hammervold sin 70-års dag og at hun har arbeidet sammenhengende i pleie og omsorg i Kristiansund kommune i 50 år!

Bjørg startet å arbeide som assistent, ved den gang Clausensgate gamlehjem 12/11-62. Siden hun startet å arbeide som 20 åringen, har hun hatt forskjellige jobber i kommunen, men hele tiden innen samme sektor. I 1988 startet hun som assistent ved Rokilde sykehjem, hvor hun også tok sin fagutdanning i 1992. Bjørg gir uttrykk for at hun trives på avdelingen, med både kollegaer og pasienter.

20121113-233137.jpg
(Foto Petter Ingeberg)

Avdelingssykepleier Karina Eckhoff med flotte kollegaer var med på markeringen. Fra arbeidsgiver fikk Bjørg gavekort, blomster og gode ord fra kommunalsjef Helge Carlsen og enhetsleder Stephanie Helland.

Vi bøyer oss i støvet og sier gratulerer Bjørg nok en gang, med både 70-års dag og med 50 års sammenhengende yrkeskarriere – vi ser frem til fortsettelsen!


Pasientsikkerhet i praksis, markering ved Rokilde USH

november 5, 2012

5.november 2012 markerte Rokilde sykehjem den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Rokilde USH har sammen med landets utviklinssentra for sykehjem deltatt på innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem». Prosjektperioden ble avsluttet i oktober, og det er nå arbeidet starter for fullt monn lokalt.

20121105-131801.jpg
Bildet over: personell fra pilotavdelingen ved Rokilde 4.etg. vil få en sentral rolle i det videre implementeringsarbeidet. I bakgrunnen: prosjektleder Karina Eckhoff.

Ved dagens markering ga prosjektgruppen en presentasjon av hva som har skjedd i prosjektperioden, og videre informasjon om videre planer for spredning i Kristiansund kommune og i Møre og Romsdal fylke.

20121105-132524.jpg


Aktivitetskofferter i boks på Rokilde sykehjem

november 2, 2012

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland har i samarbeid utviklet Aktivitetskofferten, som er en videreføring av aktivitetsdosetten.
Et eksemplar av Aktivitetskofferten er gitt hvert av landets Utviklibgssenter for sykehjem (USH) i gave. Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland har selv sørget for å kopiere innholdet til alle avdelingene, slik at koffertene blir tatt i bruk i daglige trivselstiltak. Av praktiske årsaker ble det valgt å bruke plastbokser i stedet for kofferter. Innholdet i koffertene er tilgjengelig på den nasjonale idébanken for aktiv omsorg, og er fritt til nedlasting og bruk. Innholdet kan selvsagt endres til mer lokale forhold, og suppleres etter egne ønsker og behov. Les mer på idébank for aktiv omsorg på den nasjonale siden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

20121102-155839.jpg

 

Enhetsleder Stephanie Helland med aktivitetskofferter (i boks).