Kjærlig vekking

september 2, 2010

Filmen «Kjærlig vekking» er en kortfilm som er laget med inspirasjon fra Kvalitetsforskriften. Filmen er produsert av elever ved Atlanten v.g. ved ungdomsbedriften INK UB på oppdrag av- og i samarbeid med Rokilde USH.  Alle scener er innspilt ved Rokilde sykehjem, og alle medvirkende har gitt samtykke til å delta. Ved en diskusjon på egen arbeidsplass om hvordan vi forholder oss til pasienter som trenger hjelp til å finne en god døgnrytme sa Magnhild Aasprong- en hjelpepleier med stort hjerte og lang fartstid: «Da praktiserer vi kjærlig vekking».  Utsagnet er beskrivende for det å gi kunnskapsbasert omsorg, og passet derfor godt som filmtittel. Dessuten henspeiler utsagnet også til et ønske om at den som ser filmen skal bli kjærlig vekket– for kanskje å se en del av eldreomsorgen med litt nye øyne.  Intervju med erfarent personell fra sykehjemmene i Kristiansund, samt idédugnader med personell ved Rokilde sykehjem har i tillegg til et tett samarbeid med ungdomsbedriften INK UB lagt grunnlag for scenevalg. Elevene som har hatt hovedansvaret for produksjon av filmen er Silje Svensson og Christina Nordahl, har med stor innsikt og dyktighet overført idéene til film.    Diktet Draum som starter filmen er av Alf A. Sæter, og har aldri før blitt publisert. Han ga sjenerøs tillatelse til at vi kunne bruke diktet i dette prosjektet. Kommentarene blir lest av skuespiller Svein Solenes, og musikken er ved Melissa Horn. Pasienter, pårørende og personell deltar som seg selv i denne filmen som er en dokumentarisk framstilling av noe av hverdagen i et sykehjem. Kvalitetsforskriften vektlegger respekt, vennlighet, verdighet, medvirkning og trygghet. Kunnskap er en forutsetning for å gi tjenester av god kvalitet. I eldreomsorgen finnes svært mange kunnskapsarbeidere som innehar nødvendig kompetanse, og det vil bli bruk for flere.  Rokilde sykehjem ønsker at filmen skal bli brukt til etisk og faglig refleksjon om kvalitetsforskriften spesielt- og om kvalitet generelt. Filmen kan være et redskap for bevisstgjøring av roller og ansvar, om kunnskap og kompetanse, og dessuten en introduksjon til nye ansatte, elever og studenter.   Kvalitetsforskriften «skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.»

Reklame

Putt bestemor i fengsel?

april 19, 2010

Ytringen har blitt postet i diskusjonsforum, blogger og sosiale medier de siste ukene: «La de gamle settes i fengsel og de kriminelle på pleiehjem! De gamle vil da få varm mat, tilgang til bad, hobbyer og gå tur. Ingen vil rane dem og de får penger istedet for å betale for seg!! De kriminelle kan få kald mat, ingen penger, være helt alene, bli slukket lyset for kl 20:00 og få dusje 1 gang i uka!»

Man skulle kanskje tro at innleggene er postet av personer som ikke kjenner til virkeligheten i sykehjem. Men her finnes både hjelpepleiere og sykepleiere som har sitt daglige arbeid i eldreomsorgen.  Budskapet er selvsagt en spissformulering  med en humoristisk undertone. Men det kan også oppfattes som en nedvurdering av egen kompetanse. For hvordan har det blitt oppfattet dersom kokker skulle advart kunder mot å spise på sin restaurant? Eller piloter har sagt at det var tvilsomt å reise med sitt flyselskap? Og tenk om frisørene har sagt at kundene risikerer skamklipping ved besøk i sin salong?

Hvem har så ansvar for at pleietrengende eldre får tilfredstilt sine omsorgsbehov som medbestemmelse, respekt, et sosialt liv, god ernæring, aktivitet, søvn og hvile. Alt som omfattes av kvalitetsforskriften og som er nærmere beskrevet  i Veileder til kvalitetsforskriften Hvilke tiltak blir iversatt dersom fru Olsen ikke får tilstrekkelig hjelp? Hver virksomhet plikter å ha system for internkontroll av kvalitet i tjenestene. Spørsmålet dreier seg om hvordan  avvik på manglende kvalitet blir behandlet og hvordan det  jobbes med «bridging the gap» mellom dagens praksis og beste praksis. 

Det finnes mye personell med høy kompetanse i eldreomsorgen. Både erfaringsbasert kunnskap og formalkompetanse. Dyktige kunnskapsarbeidere som bruker både hode, hender og hjertet i møte med den pleietrengende eldre. Utfordringen er hvordan kan det være mulig å skape et bedre omdømme av sykehjem når ansatte selv bidrar til å omtale egen faggruppe negativt.  Ingen kan vel for alvor mene at gamle vil få det bedre i fengsel. Sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i kommunene. Her bor de som har det aller mest omfattende behovet for avansert medisinsk og sykepleiefaglig behandling og pleie 24 timer i døgnet.  Å utøve kunnskapsbasert omsorg og pleie krever dyktige og reflekterte praktikere. Ikke fangevoktere.  Postet 19.april 2010, Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier.


Nye innlegg om Lindrende omsorg

april 19, 2010

Retningslinje for ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Kristiansund kommune er nå lagt ut. Rundskriv vedrørende tilskudd til pleiepenger for pårørende som har omsorgsoppgaver for alvorlig syke er også lagt ut her: Lindrende omsorg


Lindrende behandling

mars 11, 2010

Statistikken viser mange treff på søk om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og vi legger fortløpende ut aktuelle fagprosedyrer og retningslinger på vår hjemmeside.   Norsk forening for palliativ medisin- Den norske legeforening har i samarbeid med Rådet for legeetikk utarbeidet guidlines for lindrende sedering til døende. Retningslinjene ligger nå på siden  Lindrende omsorg