Brann i helseinstitusjoner

mars 24, 2011

Fra omtale av filmen som ligger på YouTube: Hvordan bør ansatte opptre ved brann i en helseinstitusjon? Varsling, redning og slokking er hovedtemaer i opplæringsfilmen «Brann i helseinstitusjon». Filmen er laget i et samarbeidsprosjekt mellom Gjensidige Forsikring, Helse Nordmøre og Romsdal, Helse Midt-Norge, Hemit, Molde brannvesen og produsent Jon Skaar. For mer informasjon om prosjektet, kontakt brannvernleder Reidar Gjengstø i Helse Nordmøre og Romsdal.

Reklame