Rokilde USH- årsrapport 2010

mars 24, 2011

Årsrapporten for Rokilde USH 2010 er nå klar. Rapporten kan lastes ned her: Årsrapport 2010 -pdf 

Reklame

Utvikling gjennom kunnskap

november 26, 2010

Overordnet strategi 2011-2015

Undervisningssykehjem og undervisningsshjemmetjenester er snart historie- i alle fall som begrep. Fra 2011 er den nye fellesbenevnelsen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.   Avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet sier at de nye Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i eget fylke. Les mer på direktoratets nettside ved å klikke på bildet under, eller her

Overordnet strategi for 2011-2015 kan bestilles fra helsedirektoratet, eller lastes ned her: Utvikling gjennom kunnskap


Kritikk fra helsetilsynet

oktober 11, 2010

Kvalitetsrådet i Kristiansund kommune får skarp kritikk fra helsetilsynet etter at en 90 år gammel kvinne falt i en trapp ved Rokilde sykehjem i juli 2009. Pasienten døde fem dager etter ulykken. Rokilde sykehjem får også kritikk for mangelfulle rutiner i forkant av fallet.  Helsetilsynet vektlegger dessuten betydningen av at Rokilde sykehjem er et undervisningssykehjem, og dermed har et spesielt ansvar i forhold til å utvikle tjenester av god kvalitet:

Helsetilsynet konkluderer med at Kristiansund kommune har brutt forsvarlighetskravet i henhold til kommunehelsetjenesteloven, samt internkontrollforskriften:

Helsetilsynets konklusjon

Rokilde sykehjem beklager på det sterkeste det tragiske utfallet i denne saken, og vil bruke alle nødvendige ressurser på å forbedre praksis i henhold til de områdene som er presisert i helsetilsynets rapport.


Nytt innlegg på Lindrende

juni 18, 2010

På siden  Lindrende omsorg kan du nå lese om Helsetilsynets rapport om risikobildet ved norsk kreftbehandling. Arikkelen er skrevet av kreftsykepleier Vibeche Fahsing. Sluttrapport fra konferansen «Mot en felles plattform- erfaringer fra lindrende behandling i kommunehelsetjenesten» er nå publisert, og kan lastes ned fra samme side.


Årsrapport 2009

februar 1, 2010

Årsrapport for Rokilde undervisningssykehjem går snart i trykken. Rapporten kan også leses og lastes ned fra denne siden: Årsrapport 2009