Verdens aktivitetsdag 10.mai

mai 7, 2012

I anledning verdens aktivitetsdag arrangerer Rokilde sykehjem turmarsj for alle pasienter som ønsker å delta. Avmarsj fra klokken 11.00. Arrangementansvarlig ved hver avdeling sørger for å legge til rette ved for avmarsj.

Det vil li satt opp drikkestasjon med forfriskninger. Pårørende er velkommen til å være med som ledsagere, eller på trim. Det er lagt opp til to korte løyper, en rundt rundkjøringen, den andre rundt Tollåsenga. Alle deltakere vil få deltakerbevis.  

Reklame

Rokilde sykehjem tar i bruk aktivitetsdosetten

mai 7, 2012

Rokilde sykehjem sin kulturgruppe hadde fagdag 2.mai om aktivitetsdosetten med Lone Koldby fra Øyane sykehjem i Stavanger.

«Aktivitetsdosetten er systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.  Metoden har vært i bruk i et år ved Øyane sykehjem og det ses et tydelig behov for å lage en kvalitetssikring av metoden. I hverdagen viser det seg at det har lett for å skli ut og aktivitetene blir gitt sporadisk og ikke alltid etter kartleggingen eller den oppsatte aktivitetsdosett. Det er et enkelt system og enkelt å sette i gang, det vanskelige består i å holde det gående. 

Gjennom en individuell kartlegging av beboerens interesser skrives en plan i samarbeid med beboeren, og det er pleiepersonalet som er ansvarlig for at aktivitetene utføres og registreres. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerte og forhindre uro. Visjonen er å tilby aktiviteter med like stor prioritet som å tilby medisin og kanskje å la aktiviteter erstatte noen typer  tiltak.»   Omtale av aktivitetsdosetten er hentet fra Stokka sykehjem sin prosjektbeskrivelse, publisert på Utviklingssentrenes nasjonale nettside.

Aktivitesdosetten har egen side på Facbook, og her er også Rokilde sykehjem sin fagdag omtalt.

Alle deltakerne på fagdag ble serifiserte «Aktivitesdoktorer», og skal nå starte med registrering og oppfølging av utvalgte pasienter i oppstartfasen, for deretter å bredde tiltaket.

Rokilde sykehjem har etablert en ordning med kulturverter siden høsten 2006, og det er disse utviklingsagentene som nå er sertifisert i å videreføre arbeidet med Aktivitetsdosetten i samarbeid med lederteamet.

Foto av kulturverter i arbeid: Lone Koldby,  hentet fra Aktivitetsdosettens facebookside. Ansatte, pasienter og pårørende vil bli involvert i tiden framover.  Rokilde sykehjem ønsker å etablere et tett samarbeid med pårørende og frivillige med tiltak tilknyttet aktivitetsdosetten. Fra venstre: Thelma Midtbø, Jannika Karlsen, Ingrid Morkestrand, Shanthi, Gro Haldorsen og Astrid Gaupseth, alle kulturverter ved Rokilde sykehjem. Her studeres innholset i «Aktivitetskofferten».


Jobb i sykehjem- noe for deg?

februar 25, 2011

Er det å jobbe i sykehjem noe for deg? Se kortfilmen fra sykehjemsetaten i Oslo.


Bedre samarbeid ved hjelp av Post-it-lapper

februar 24, 2011

Les om erfaringene 3.etg. gjorde i forbindelse med et utviklingsprosjekt om arbeidsmiljøet på avdelingen. Leder og ansatte merket en negativ endring i arbeidsmiljøet, og ønsket å gjøre noe med det før situasjonen eventuelt ble forverret.

På 3.etg. ved Rokilde sykehjem ble det i 2010 gjennomført et utviklingsprosjekt med fokus på holdninger og handlinger. I arbeidet ble det spesielt lagt vekt på samarbeidet mellom ansatte i avdelingen. Avdelingsleder Aud Dahle og personalgruppen bestemte  seg for, etter en periode med grundige forberedelser og diskusjon,  om å gjøre en undersøkelse på hvordan samarfbeidsklimaet i avdelingen var, og hvordan ansatte egentlig opplevde arbeidshverdagen sin. Metoden de valgte var enkel og forståelig, nemlig å beskrive arbeidsdagen ved bruk av Post-it-lapper. I arbeidet med å bli bevisst på samarbeidet i personalgruppen gjennomførte de en undersøkelse i en periode på 3 uker. I løpet av disse ukene kvitterte hver ansatt på slutten av vakten med å levere enten en gul lapp som betegnet en god dag samarbeidsmessig, eller med en grønn lapp – som skulle symbolisere en vakt som ble opplevd mindre god/ dårlig samarbeidsmessig. Lappene ble talt opp, og funnene ble brukt til å reflektere over hva som kjennetegner en god og en dårlig dag på jobben. Avdelingen  kom i felleskap fram til at en god dag kjennetegnes av:

 •  Godt samarbeid
 •  God kommunikasjon
 •  Respekt for hverandre
 •  Oppmuntring til hverandre

Mens en dårlig dag ble forbundet med:

 • En følelse av urettferdig arbeidsfordeling
 • Dårlig samarbeid
 • Å ikke bli sett av sine kolleger
 • Å få negative kommentarer
 • Å bli snakket til på en negativ måte

Bevisstgjøring

Avdelingen registrerte en merkbar forskjell allerede etter 14 dager. Størst forandring kom etter at dagene var delt inn i underpunkt. Da ble lappene delt opp i type vakt og med nummererte underpunkt for egenskaper. Som for eksempel gul lapp A-5 beskrev:

 • Gul vakt= god vakt
 • A= aftenvakt
 • 5= har blitt oppmuntret

 De positive erfaringene var spesielt knyttet opp til en større åpenhet – og ikke minst bedre kommunikasjon.  Lappene har fungert som et verktøy i å kartlegge situasjonen, og funnene som et viktig bidrag til videre refleksjon og bevisstgjøring.  Erfaringen fra avdelingen var altså at selve undersøkelsen, selv før resultatet ble kjent, førte til en forbedret arbeidshverdag. Forandringene har ført til at personalgruppen opplever at de  er mer involvert og bedre informert. Diskusjoner tas raskt opp dersom en merker negative forandringer, og det jobbes nå kontinuerlig med samarbeidet i avdelingen.


Et mangfold av utviklingsprosjekter i Møre og Romsdal

november 1, 2010

I det faglige nettverket for omsorgstjenestene i Møre og Romsdal har deltakerkommunene nå begynt å melde inn oversikt over prosjekter, fagutviklings- og kvalitetsforbedringstiltak.  På nettverksbloggen er det nå opprettet en egen side hvor denne oversikten er samlet. Les mer om prosjektene og om kontaktpersoner på nettverksbloggen:  OgBedreSkalViBli: Prosjekter 

Nettverksbloggen "OgBedreSkalViBli"


På tur til Atlanterhavsveien

november 1, 2010

Rokilde sykehjem 4.etg. på tur

 

Kaffepause

 

Torsdag 28. oktober dro 7 pasienter, 3 pleiere og 2 danske studenter på utflukt til Averøy og Atlanterhavsveien. I styrtende regnvær og blest fikk vi se storhavet skummende hvitt.

Photo: Kjell Herskedal, SCANPIX

Deretter kjørte vi videre til Eide hvor vi stoppet på bakeriet og kjøpte kaffe og wienerbrød. Alle var enig om at dette var en vellykket tur. Hjem gikk turen om Krifast. Bilder fra turen: Rokilde sykehjem 4.etg. Tekst: Karina Molvik, avdelingssykepleier Rokilde sykehjem 4.etg.  


Livet lever

oktober 14, 2010

Utstillingen Livet lever- som ble produsert av ungdomsbedriften Visuell UB ved Atlanten videregående skole på oppdrag av Rokilde sykehjem i vår har nå kommet ‘hjem’. De 40 små og store bildene av pasienter ved sykehjemmet er trykket på aluminium og pryder nå veggene i trappeoppgangene ved sykehjemmet. Utstillingen ble første gang vist som elevutstilling ved Nordic Light april/mai 2010 i Kristiansund. Siste utstilling var ved Omsorgskonferansen i Molde i september 2010. Bildene skal heretter henge permanent ved sykehjemmet, til glede for pasienter, ansatte, pårørende og besøkende.

Utstillingen Livet lever - nå permanent ved Rokilde sykehjem


Gamle kropper, unge hjerter

september 16, 2010

I 1982 startet en gruppe pensjonister i en eldrebolig et kor som de kalte Young at heart. Gruppen eksistrerer enda, med stadig tilførsel av nye medlemmer etterhvert som noen faller fra. I dag er aldersspredningen fra ca 70 år til rundt 90 år. En del har hatt en musikalsk karriere, men de fleste har aldri stått på en scene før de ble medlemmer i koret som stadig holder konserter og drar på turneer.  Dokumentarfilmen med samme navn som koret ble produsert i 2008. Kilde: Young@Heart Her er et klipp:


Margot 101 år 6.september

september 6, 2010

I dag fyller Margot Berge som bor ved Rokilde sykehjem 3.etg. hele 101 år. En respektabel alder, men det er ingen grunn til å la seg lure. Margot er nemlig svært ung til sinns, og er et muntrasjonsråd og en gledesspreder for andre. Hun var en av hovedpersonene i prosjektet «Kjærlig vekking» – og er med på både film og fotoutstillingen Livet Lever.

Margot Berge, 101 år 6.september 2010

Margot sitt livsmotte er: «Vi må da ha det litt artig óg!» og hun etterlever det selv til fulle. Hun sier i dag på fødselsdagen sin at hun er lykkelig for å kunne slå opp øynene om morgenen, og at hun er takknemlig for hver dag hun får være med- og bety noe for andre. Takk for den du er Margot- gratulerer med dagen!


Kjærlig vekking

september 2, 2010

Filmen «Kjærlig vekking» er en kortfilm som er laget med inspirasjon fra Kvalitetsforskriften. Filmen er produsert av elever ved Atlanten v.g. ved ungdomsbedriften INK UB på oppdrag av- og i samarbeid med Rokilde USH.  Alle scener er innspilt ved Rokilde sykehjem, og alle medvirkende har gitt samtykke til å delta. Ved en diskusjon på egen arbeidsplass om hvordan vi forholder oss til pasienter som trenger hjelp til å finne en god døgnrytme sa Magnhild Aasprong- en hjelpepleier med stort hjerte og lang fartstid: «Da praktiserer vi kjærlig vekking».  Utsagnet er beskrivende for det å gi kunnskapsbasert omsorg, og passet derfor godt som filmtittel. Dessuten henspeiler utsagnet også til et ønske om at den som ser filmen skal bli kjærlig vekket– for kanskje å se en del av eldreomsorgen med litt nye øyne.  Intervju med erfarent personell fra sykehjemmene i Kristiansund, samt idédugnader med personell ved Rokilde sykehjem har i tillegg til et tett samarbeid med ungdomsbedriften INK UB lagt grunnlag for scenevalg. Elevene som har hatt hovedansvaret for produksjon av filmen er Silje Svensson og Christina Nordahl, har med stor innsikt og dyktighet overført idéene til film.    Diktet Draum som starter filmen er av Alf A. Sæter, og har aldri før blitt publisert. Han ga sjenerøs tillatelse til at vi kunne bruke diktet i dette prosjektet. Kommentarene blir lest av skuespiller Svein Solenes, og musikken er ved Melissa Horn. Pasienter, pårørende og personell deltar som seg selv i denne filmen som er en dokumentarisk framstilling av noe av hverdagen i et sykehjem. Kvalitetsforskriften vektlegger respekt, vennlighet, verdighet, medvirkning og trygghet. Kunnskap er en forutsetning for å gi tjenester av god kvalitet. I eldreomsorgen finnes svært mange kunnskapsarbeidere som innehar nødvendig kompetanse, og det vil bli bruk for flere.  Rokilde sykehjem ønsker at filmen skal bli brukt til etisk og faglig refleksjon om kvalitetsforskriften spesielt- og om kvalitet generelt. Filmen kan være et redskap for bevisstgjøring av roller og ansvar, om kunnskap og kompetanse, og dessuten en introduksjon til nye ansatte, elever og studenter.   Kvalitetsforskriften «skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.»