Gratulerer som årets sykepleier Liv Astrid Faksvåg!

mai 12, 2011

Kristiansund kommunes egne kliniske spesialist i sykepleie – Liv Astrid Faksvåg –  fikk NSFs pris som Årets sykepleier for Møre og Romsdal 2011. Prisen ble utdelt på Høgskolen i Ålesund under markeringen av den internasjonale sykepleierdagen 12.mai, på Florence Nightingale sin fødselsdag. Les mer om Liv Astrid og om prisen her: 

Reklamer

Vandrealarmer innstalleres ved Rokilde sykehjem

april 26, 2011

I forbindelse med  tilsynssak  ble det gjort en omfattende kartlegging av områder forbundet med pasientsikkerhet ved sykehjemmene i Kristiansund generelt, og Rokilde sykehjem spesielt.  Bakgrunnen for Helsetilsynets rapport var at en pasient falt i en trapp i tilknytning til en av avdelingene ved sykehjemmet. Kvinnen døde få dager etter fallet. Gjennom kartleggingsarbeidet som ble utført i etterkant av tilsynssaken ble det avdekket flere områder for forbedring, som bedre og mer samordnede rutiner både ved saksbehandeling og ved innleggelse, økt kompetanse innen demenssykdommer og tilpasset bruk av velferdsteknologiske virkemidler.

Faksimile fra Tidens Krav, 20.april 2011. Vandrealarm er innstallert ved én avdeling ved Rokilde sykehjem, og de øvrige avdelingene- og sykehjemmene står for tur. Alarmene fungere som en ordinær trygghetsalarm, hvor pasienten kan gjøre anrop til personalet ved behov for assistanse.

I tillegg utløses alarmen passivt dersom pasineten beveger seg i sikkerhetsutsatt sone, som for eksempel ved trapp/ utgangsdør.  Vandrealarmer kan benyttes på pasienter som har demenssykdom/ kognitiv svikt og samtidig har et funksjonsnivå som gjør at han eller hun kan gå uten personelig hjelp.  Når alarmen utløses kan personalet forhindre fall eller ulykker ved å gi assistanse/ følge pasienten. Vandrealarmer skal ikke hindre pasientenens bevegelsesfrihet, men tvert i mot sørge for at pasienten kan bevege seg trygt- og med nødvendig tilsyn. Erfaringene så langt er at personalet allerede opplever større trygghet i arbeidsdagen, spesielt på kvelder og i helgene hvor bemanningen er lavere enn ellers.


Lovbrudd i annethvert sykehjem

april 4, 2011

 Helsetilsynet har påvist avvik (lovbrudd) i annethvert sykehjem i perioden 2008-2010 skriver Vårt Land (nettpublikasjon). Helsetilsynet har avdekket utilfredstillende tilrettelegging av legetjenester, manglende journalføring- og uforsvarlig legemiddelhåndtering. Les mer her: Vårt Land


Omsorg ved livets slutt: Mer administrasjon, mindre nærhet?

mars 6, 2011

Kilde:  Forskning.no 2,mars 2011.

En doktorgradsstudie antyder at lindring etter hospicefilosofien er i ferd med å bli ertstattet av mindre nærhet og mer administrasjon. Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen ved Høgskolen i Vestfold har tatt sin doktorgrad på hospicebevegelsen og omsorgen for døende.  Hun sier til Forskning.no at det kan kan synes som om at vi er tilbake i en tankegang hvor en død pasient er et nederlag. Les mer her: 


Ny enhetsleder ved Rokilde sykehjem

januar 31, 2011

Stephanie Helland er tilsatt som ny enhetsleder ved Rokilde sykehjem. Hun arbeider for tiden ved Kristiansund sykehus, og starter som leder ved Rokilde USH 1.mars.  Stephanie Helland er fra Bergen, men har bodd i Kristiansund de siste 10 årene.

Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Molde, har videreutdanning i praksisveiledning og i kunnskapsbasert praksis (KBP).

Hun holder for tiden på med en videreutdannelse innen ledelse.

Hele personalgruppen ønsker Stephanie varmt velkommen som ny leder ved Rokilde sykehjem- og ser fram til et berikende og spennende samarbeid i tiden som kommer.

Foto (privat): Stephanie Helland


Utvikling gjennom kunnskap

november 26, 2010

Overordnet strategi 2011-2015

Undervisningssykehjem og undervisningsshjemmetjenester er snart historie- i alle fall som begrep. Fra 2011 er den nye fellesbenevnelsen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.   Avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet sier at de nye Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i eget fylke. Les mer på direktoratets nettside ved å klikke på bildet under, eller her

Overordnet strategi for 2011-2015 kan bestilles fra helsedirektoratet, eller lastes ned her: Utvikling gjennom kunnskap


Kunnskapsbasert praksis ved Rokilde sykehjem

november 6, 2010

Ved Rokilde sykehjem startet i høst hele åtte sykepleiere på Høgskolen i Molde sitt nye studietilbud- kunnskapsbasert praksis. Studiet går over to semester på deltid, og er gir 15 studiepoeng. Les mer her: HiMolde KBP Hver av de fire avdelingene ved Rokilde sykehjem har med to sykepleiere. Alle fire avdelingssykepleierne er med. 

Avdelingssykepleier ved 2.etg., skjermet avdeling- Inger Takle – er en av Rokilde sykehjem sine studenter i Kunnskapsbasert praksis.  Sykepleierne som deltar i studiet arbeider kunnskapsbasrt med aktuelle problemstillinger fra egen praksis.