HVORDAN GI FRIVILIGHETEN NÆRING?

oktober 28, 2010

Kristiansund kommune har fått tilbud om å delta i et regionalt frivillighetsprosjekt om utvikling av en sterkere samhandling mellom frivillig sektor og kommunene, der målet er

  •        Å være et lokalt prosjekt for utvikling av mer og bedre frivillighet, i et fruktbart samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor
  •       Å samarbeide for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor, slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår.

I forbindelse med oppstart av dette prosjektet inviterer kulturavdelingen til et dialogmøte 16.november. Les mer her: Hvordan gi frivilligheten næring?

Møte om frivillighet

Reklamer

Kurs og konferanser høsten 2010

oktober 19, 2010

På nettverksbloggen for Det faglige nettverket i Møre og Romsdal er det nå lagt ut flere kurs og konferanser. Les mer på: OgBedreSkalViBli


Regionalt nettverksmøte i Åfjord kommune

oktober 14, 2010

Undervisningssykehjemmene (USH) og undervisningshjemmetjenstene (UHT)  i Midt-Norge gjennomførte  regionalt nettverksmøte 12.13. oktober i vakre omgivelser ved Stokkøya sjøsenter.  Nettverksmøtene holdes to ganger årlig, og går på rundgang i de seks vertskommunene i Midt-Norge. Denne gangen var turen kommet til Åfjord kommune som fikk status som UHT for Sør-Trøndelag for vel et år siden. Nettverket arbeider med felles problestillinger og områder for utviklingsarbeid i tråd med de sentrale føringer. Tema for denne samlingen var i hovedsak utkast til nytt strategidokument for UHS/UHT – strategi 2011-2015.  Les mer om programmet her: Program Åfjord I tillegg til deltakerkommunene deltar representanter fra høgskolene i nedslagsområdene, representaer fra fylkesmennene og Senter for omsorgsforskning. Andre aktuelle aktører inviterers etter tema.

Strandbaren Foto: Stokkøya sjøsenter

Stor takk til Laila Refsnes, prosjektleder ved UHT Åfjord for å beherske kunsten som møteleder og vert på et forbilledlig vis. Les mer om det regionale nettverket Rokilde USH her: Nettverk Midt-Norge


Omsorgskonferansen 2010

august 31, 2010

«Vi må da ha det litt artig og!» 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Helseavdelingen arrangerer årets Omsorgskonferanse på Quality Hotell Alexandra i Molde 28. og 29. september.

Tema for konferanse er: Hvordan legge til rette for at brukere av omsorgstjenestene kan leve et mest muleg aktivt og meningsfylt liv?

Målgruppen er: Kommuner, brukerorganisasjoner, pårørende, utdanningsinstitusjoner og spesialisthelsetjensten.

Konferansen byr på et bredt, spennede og sammensatt program som skal passe for alle som har tilknytning – direkte og indirekte- til omsorgstjenstene. Konferansen handler også om det å se muligheter- eller håp- istedet for hindringer og begrensninger. En av gjesteforeleserne – forfatteren og skuespilleren Pelle Sandstrak sier om sin egen lidelse at han har gått fra å være 95 % syk og 5 % håp- til det motsatte; 5 syk og 95 % håp. «Jeg vil jo ikke være sykelig normal heller»- sier han.  Kilde: Adresseavisen

Vi får ellers blant annet høre mer om: Pasjon for livet, Aktivitetsdosetten, Fønixhuset, Fritid for alle, Dyreassisterte aktiviteter innen psykisk helsearbeid, NAV som samarbeidspart i Aktiv omsorg. På dag to er det dessuten flere spennende parallellsesjoner.

Rokilde USH stiller ut bilder av pasienter i sykehjem anno 2010. Utstillingen heter «Livet lever». Filmen «Kjærlig vekking» er laget med inspirasjon av kvalitetsforskriften, og vil bli vist på konferansen.  Både fotoutstillingen og filmen er produsert ved Rokilde sykehjem av elever ved Atlanten v.g skole i Kristiansund. Undervisningssykehjemmet (USH) har i samarbeid med Undervisningshjemmetjenesten  (UHT) i Ålesund ansvar for stand og utstilling, og etterlyser fortsatt brosjyrer og informasjonsmateriell som kan legges ut for spredning av ideer- og til inspirasjon til andre. Ta gjerne kontakt dersom deres arbeidssted har noe å dele.

Påmelding og mer om konferansen her: Omsorgskonferansen 2010 OBS! Påmeldingsfrist 31.august.


Ønsker bidrag til årets omsorgskonferanse om aktiv omsorg

juni 8, 2010

Undervisningssykehjemmet og undervisningshjemmetjensten i Møre og Romsdal har ansvar for utstilling og stand under Fylkemsmannens  Omsorgskonferanse  28. og 29. september 2010.  Vi er helt avhengige av alle gode bidrag fra hele landet for å kunne spre inspirasjon, kunnskap og erfaringer fra gode tilrettelagte tiltak. Les mer på det faglige nettverket i Møre og Romsdal sin blogg: OgBedreSkalViBli


Møte i sykehjemsforum Kristiansund

mai 27, 2010

Sykehjemsforum i Kristiansund ble etablert 25.april 2007. Forumet består av ledere og mellomledere fra sykehjemsenheten og andre døgnenheter. I tillegg deltar kommuneledelse, sykehjemsoverlege og andre enkeltpersoner innen fag- og utviklingsarbeid. Les mer på Sykehjemsforum Kristiansund  Siste møte før sommeren legges gjerne utenfor byen, hvor det legges opp til en dag med både faglig og sosialt innhold.

Informasjonslenke til Kristiansund og Nordmøre turistforening

Programmet kan du lese her: Faglig del av programmet


Møte i det regionale nettverket for USH og UHT i Kristiansund 20.-21.april

mai 10, 2010

Det regionale nettverket for undervisningssykehjem (USH) og undervisningshjemmetjenester (UHT) i Midt-Norge gjennomførte årets første samling på Rica hotell i Kristiansund i april. Du kan lese mer om det regionale nett verket, samt laste ned presentasjoner fra nettverksmøtene på Siden for det regionale nettverket i Midt-Norge