Enklere adresse

februar 8, 2011

Bloggen for det faglige nettverket i Møre og Romsdal har fått en kortere adresse:  www.ogbedreskalvibli.com Her legges stadig ut kurs, konferanser og presseklipp- og ikke minst nytt om utviklingsprosjekter fra kommunene i nettverket.


Utvikling gjennom kunnskap

november 26, 2010

Overordnet strategi 2011-2015

Undervisningssykehjem og undervisningsshjemmetjenester er snart historie- i alle fall som begrep. Fra 2011 er den nye fellesbenevnelsen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.   Avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet sier at de nye Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i eget fylke. Les mer på direktoratets nettside ved å klikke på bildet under, eller her

Overordnet strategi for 2011-2015 kan bestilles fra helsedirektoratet, eller lastes ned her: Utvikling gjennom kunnskap

Reklame

Et mangfold av utviklingsprosjekter i Møre og Romsdal

november 1, 2010

I det faglige nettverket for omsorgstjenestene i Møre og Romsdal har deltakerkommunene nå begynt å melde inn oversikt over prosjekter, fagutviklings- og kvalitetsforbedringstiltak.  På nettverksbloggen er det nå opprettet en egen side hvor denne oversikten er samlet. Les mer om prosjektene og om kontaktpersoner på nettverksbloggen:  OgBedreSkalViBli: Prosjekter 

Nettverksbloggen "OgBedreSkalViBli"


Samhandling i Ålesund kommune

oktober 31, 2010

Rokilde sykehjem har som Undervisningssykehjem et nært med Undervisningshjemmetjenesten i Ålesund,  blant annet gjennom det Faglige nettverket i Møre og Romsdal. En oversikt over samhandlingsprosjekter   og andre utviklingsprosjekt i Ålesund er nå lagt ut på vår felles nettverksblogg: OgBedreSkalViBli  Der kan du nå lese mer om denne og andre aktuelle saker.


Ledig stilling som enhetsleder: Utvidet søknadsfrist

februar 15, 2010

Rokilde sykehjem, undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal søker etter ny enhetsleder. Les hele utlysningsteksten her: Utlysningstekst  Ny søknadsfrist er 4.april 2010.

Ledig stilling som enhetsleder ved Rokilde USH

 


Lyden av liv

februar 11, 2010

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, har laget en dokumentarfilm om musikk og musikkterapi i eldreomsorgen som heter «Lyden av Liv». Filmen har fokus på brukerperspektivet, supplementert med en vitenskapelig tilnærming til tema, og retter seg mot de som jobber innen eldreomsorgen, studenter i musikkterapi og helsefag, helsebyråkrater og pårørende.  GAMUT ønsker nå å nå ut med informasjon om filmen til flest mulig aktører i eldreomsorgen. Filmen er gratis for institusjoner, men må aktivt bestilles på våre nettsider. Vi kan sende dere noen eksemplarer dersom dere synes dette virker interessant.   Les mer her: lydenavlivflyer Og besøk GAMUT her: GAMUT

Lyden av liv


Faglig nettverk i Møre og Romsdal

februar 5, 2010

Undervisningssykehjemmet i Kristiansund, Rokilde sykehjem og Undervisningshjemmetjenesten i Ålesund  driver et faglig nettverk for den kommunale pleie- og omsogstjensten i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  26 kommuner deltar i nettverket som er delt inn i 4 distrikt: Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre N og Sunnmøre S. Nettverkene har distriktsvise møter 2 ganger årlig. I tillegg gjennomføres erfaringskonferanser hvert år. Nettverket samarbeider med Høgskolene i fylket og det regionale Senter for omsorgsforskning. Hensikten er å heve kvaliteten på tjenestene ved å dele erfaringer, skape engansjement og finne felles områder for forskning – og fagutvikling. Les mer på nettverkets egne hjemmeside: http://ogbedreskalvibli.wordpress.com/

Nettside nettverk

Nettsiden "OgBedreSkalViBli"


Møte om faglig fylkesnettverk

januar 29, 2010

Tirsdag 2.februar blir det møte i det overordnede samarbeidsutvalget for det faglige nettverket i Møre og Romsdal. Rokilde sykehjem og Møre og Romsdal Fylke- helseavdelingen inviterer nettverkskontakter, undervisningshjemmetjenesten i Ålesund, fylkets 3 høgskoler og Senter for omsorgsforskning til et samarbeid om ny fornyet avtale.
Rokilde sykehjem ønsker å bidra til større aktivitet innen pasientnær forsknings- og fagutvikling ved å påvirke til et tettere samarbeid mellom akademia og praksis.

pasient og pleier