Kompetanseløftet 2015: Lederutdanning i Kristiansund fra høsten 2012

Utviklingsenter for sykehjem har fra 2012 fått ansvar for å samordne søknad om tilskudd via  Kompetanseløftet 2015  I forbindelse med dette arbeidet ble det arrangert et informasjonsmøte i Bystyresalen 2.mars, basert på mål for Kompetanseløftet 2015, og  Fylkesmannens prioriteringer for tilskudd inneværende år:

  • Lederutdanning
  • Fra ufaglært til faglært
  • Kompetanse om demensomsorg

Greta Hanset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om Kompetanseløftet 2015, om mål, tiltak og status i fylket. Betty Døble fra Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse orienterte om bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak som blant andre.

  • Demensomsorgens ABC
  • Eldreomsorgens ABC
  • Jeg vil bli helsefagarbeider, ABC til fagbrev

Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling i kommunene- RO informerte om lederutdanning for helsepersonell.  Les mer om Lederutdanning helse og omsorg – Kompetanseløftet 2015 RO har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet utviklet en modell for lederutdanning som fikk best score i Helsedirektoratets konkurranse:

Tilbodet frå Høgskolen i  Hedmark får høgst score på oppdragsforståing då ein klarer å identifisere dei konkrete utfordringane leiarar av kommunale omsorgstenester står overfor – både på det rasjonelle og strukturelle planet.  I tillegg viser tilbodet frå Høgskolen i Hedmark ein svært god kjennskap til norske kommunar

Det viste seg å være stor interesse for studiet i Helse- og omsorgsektoren i Kristiansund. Satsingen er forankret på Rådmanssnivå, i strategisk ledergruppe.  Kommunen har inngått avtale med RO om oppstart av ledelsestudiet fra høsten 2012. Noen av plassene blir gjort tilgjengelig for deltakere fra omliggende kommuner.  Utdanningen er inndelt i 4 moduler:

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdighet

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om forskjellige teorier om ledelse, eksempelvis distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse. Dessuten om hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene få hjelp til utvikling av handlingskompetanse og god praksis relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid.

Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi og forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av et systematisk kvalitetsarbeid.

Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og til Omsorgsplan 2015. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene sammen med teoriformidling utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis.

Ved spørsmål ta kontakt med Rokilde sykehjem- USH  ved Inger-Lise Lervik 71574667/ 90783615

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: